Vol. 19 (2023)

Petroleum Technology

Guoying Jiao, Shijie Zhu, Jun Wang, Zhuangzhuang Huang, Mei Xu
68-76
Feasibility of Oil Mud Reinjection from Offshore Platforms in Bohai Oilfield
https://doi.org/10.29169/1927-5129.2023.19.06
PDF